06-13851238 vandevi@live.nl

Godinnen Zomerweek

   – Intensive –

3 t/m 9 juli 2023

Godinnen Zomerweek

 3 t/m 9 juli 2023

Een Krachtige Transformerende 7-daagse voor vrouwen die het volledige spectrum van Yogini, Godin en Sjamanca in zichzelf willen bevrijden

Een Krachtige Transformerende 7-daagse voor vrouwen die het volledige spectrum van Yogini, Godin en Sjamanca in zichzelf willen bevrijden

Hoor je de roep van je ziel om je Innerlijke Yogini, Sjamanca en Godin in je te laten ontwaken? De roep van je natuurlijke ZIJN?

Hoor je de roep van je hart om je liefdesaderen te openen zodat je mag stralen in je pure kleuren van je liefdevolle unieke Zijn?

JA!

Dan is deze 7-daagse Godinnen Zomerweek helemaal voor jou gemaakt.

De Innerlijke Yogini, Godin en Sjamanca in jezelf bevrijden

De Innerlijke Yogini, Godin en Sjamanca in jezelf bevrijden

Yogini

Een Yogini is een vrouw die haar pad loopt om haar Innerlijke Godin te bevrijden en daarmee de onvoorwaardelijke liefde in haar.

Zij is een vrouw die is toegewijd aan het leven met heel haar hart, met gepassioneerde waarheid, zonder oordeel, met mededogen en zuivere liefde voor zichzelf.

Zij is een vrouw die ernaar verlangt om de Goddelijke Essentie van wat ze werkelijk is te herkennen en te belichamen. Ze is een instrument van ontwaken in de wereld om authentiek en genereus te zijn, voor haar eigen stralende belichaming van liefde.

Zij is een vrouw die gefocust is op het welzijn van haar medemensen en al het leven op en in de Aarde.

Godin

De Godin in de vrouw schuilt in de baarmoeder en in het bekken.

De baarmoeder is een krachtige en leven schenkende creatieve bron in het lichaam van een vrouw. Het is de ontvangende en verbindende Kracht.

Pijnlijke en/of angstige ervaringen die we eerder in ons leven hebben opgedaan, hebben littekens in ons achtergelaten. Deze nog niet geheelde ‘wonden’ versluieren ons Godinnen bewustzijn.

Sjamanca

Een Sjamanca is vrouw met een zuiver hart voor al DAT IS.

Zij is een vrouw die contact maakt met het plantenrijk, het dierenrijk, de elementwezens (aarde, lucht, vuur, water) en het stenen- en kristallenrijk en kan reizen door tijd en ruimte.

Zij is een vrouw die de energie beheerst op alle lagen en is in staat om met haar bewustzijn te reizen naar alle dimensies, door alle frequenties in de hemelen en aarde.

Ze is een vrouw die reist naar de voorouders om hulp, advies en/of healing te vragen.

Zij is in staat de poorten te openen naar de Bron van Wijsheid van zichzelf en anderen.

Devi Yoga: in gesprek met de Godin in jou en de waardering en steun voor de Schoonheid en Uniciteit van de Godin in elke Vrouw.

Devi Yoga: in gesprek met de Godin in jou en de waardering en steun voor de Schoonheid en Uniciteit van de Godin in elke Vrouw.

De 7-daagse Zomerreis over het Godinnenpad

De 7-daagse Zomerreis over het Godinnenpad

Deze 7-daagse Godinnen Zomerweek Intensive is een kans om het volledige spectrum van je innerlijke Yogini, Godin en Sjamanca in jezelf te bevrijden. Onderweg verbinden we ons met de Godinnen uit energetische sferen. Mythische Godinnen zijn onze wortels:

 

 • Sophia – wijsheid
 • Isis – Goddelijke Vrouwelijke, Godin van de Liefde en Compassie
 • Kali – Moeder van de Waarheid, Schaduwen en Angsten
 • Vesta/Hestia – voeding, veiligheid, Vredelievende Godin
 • Hera – vruchtbaarheid, huwelijk
 • Maria Magdalena – zuivere onvoorwaardelijke Liefde
 • Sarasvati – kennis
 • Quan Yin – mededogen
 • Lakshmi – overvloed
 • MahaDevi – Grote Godin
 • Shakti – levenskracht
 • Medusa – De Wilde, Ongetemde, het Onbewuste

We vragen hun hulp in het proces om geboorte te nemen in jouw Oerspronkelijke Vrouwelijke Bewust-ZIJN en om de Innerlijke Sjamanca en Godin in jou te laten ontwaken.

We vragen hun krachten en steun om onze pijnen, angsten en obstakels die in het onbewuste duistere verborgen liggen, zichtbaar te maken.

Je wordt in staat gesteld om jezelf te bevrijden en te helen van datgene wat je al tijden met je meedraagt. De sluiers die het Godinnenbewustzijn bedekken en die je tegenhouden je Volledige VROUW-ZIJN te vieren, worden opgetild.

Mijn ervaring is dat bij het aanroepen en uitnodigen van de Godinnen uit de energetische sferen vaak meer Godinnen mee instromen.

Ik gebruik alle sleutels die ik heb opgehaald op mijn levenspad.

Programma

Het programma ligt in grote lijnen wel vast, maar bij de invulling stem ik me altijd af op wat jij of de groep op dat moment nodig heeft en vraagt. Diepgang bepaal je uiteindelijk altijd helemaal zelf.

Deze dagen zijn gevuld met rituelen en ceremoniën. Ze helpen het oude in dankbaarheid en liefde los te laten om het nieuwe leven vol vertrouwen te verwelkomen en te vieren. Ceremoniën en rituelen bekrachtigen en kunnen ons helpen om blokkades op te lossen, en het hart te openen.

Een vrouwelijke aanraking is een uitnodiging die ons verzacht, ons opent en uitnodigt tot een diepere aanwezigheid in ons lichaam. Alle verdoofde en koude delen in ons, alle onvervulde of bevroren delen in ons, zullen we uitnodigen in zachtheid om weer deel te nemen en weer gaan stromen in ons lichaam, in onze Heilige leven schenkende ruimte in ons bekken.

Het is een 7-daagse intensieve reis van uitdaging, verandering en genezing. Een reis naar de diepe wortels in jezelf.

In deze bijzondere bijeenkomst gaan we aan de slag met yoga, energiewerk en meditatie.

We leren om op een vloeiende manier te bewegen, ons lichaam vrij te laten en mee te stromen met de adem. Energie omzetten in beweging, zodat het kan stromen. En zo bewegen dat spirituele kracht in de cellen stroomt en integreert.

Wij maken gebruik van series die ook affirmaties en mudras bevatten. Als een dans zijn en in een meditatieve sfeer. Ook correctie van vooral het bekken zal aan de orde zijn. De onderbuik is ons innerlijk huis en het Heiligbeen als een anker. Je kunt leren het in evenwicht te brengen.

Enerzijds leer je om niks tegen te houden en niks vast te houden. Zodat je vrij kunt stromen. Maar het is ook belangrijk om werkelijke kracht te beheren, op te slaan en in te zetten wanneer nodig. Ook dat kun je leren deze week met yoga (and more).

Opschonen van Oude Programma’s en Inprentingen

Vanuit eerder gemaakte ervaringen, opvoeding of vanuit je generatielijnen. Deze hebben vaak een beperkende invloed op ons in het NU.

Opschonen van Karmabanden

Het begrip karma heeft zijn oorsprong bij de theosofen en is door de Yoga bewegingen gaan ankeren hier in het westen. In de hindoeïsme en het boeddhisme spreekt men over het karmawiel, een kosmische wet van oorzaak en gevolg.

Door er bewust van te zijn, door zelfonderzoek te doen en vooral eerlijk te zijn over jezelf zou je karma kunnen neutraliseren en opschonen. Van een van mijn leraren leerde ik bepaalde ademoefeningen die kunnen helpen om Karmabanden op te schonen.

Pijnappel Activatie

De pijnappelklier is een klier zo groot als een erwtje in het midden van de hersenen dat al in de oudheid werd gezien als de verbinding tussen het fysieke lichaam en de ziel.

In het lichaam regelt het de natuurlijke ritmes zoals je slaapcyclus, verouderingsproces, aanmaak van groeihormoon en aanpassing aan seizoenen.

Daarnaast heeft de pijnappelklier een belangrijke spirituele functie. Je paranormale vermogens kunnen toenemen en jou helpen in jouw spirituele, esoterische en persoonlijke groei. Je multidimensionale zijn wordt wakker waardoor je zintuigen zoals horen, zien en voelen geactiveerd kunnen worden.

Opschonen, Harmoniseren en Balanceren van de Chakra’s

 

Opschonen van de Navel

In de navel dragen we veel blokkades in ons mee. Indrukken van buitenaf komen daar naar binnen. De spirituele krachten die we ontvangen vanuit het universum stromen via de kruin ons systeem binnen en dalen vervolgens in. Maar door de navel stroomt deze energie er weer uit. Waardoor het 1e en 2e chakra niet voldoende gevoed worden en wij niet optimaal geaard zijn.

Massage van de Womb

Aan de onderbuik geven wij vrouwen vaak te weinig aandacht. Laat staan dat we die masseren. Terwijl zachte vrouwenhanden, in afstemming met het hart, helende energieën kunnen laten stromen die de Heilige Ruimte van de vrouw verzachten. Pijn, angst en trauma’s kunnen dan makkelijker losgelaten worden zodat het bekken zich opent. Het

Zomerweek Godinnen

Opschonen, Harmoniseren en Balanceren van de Chakra’s

 

Opschonen van de Navel

In de navel dragen we veel blokkades in ons mee. Indrukken van buitenaf komen daar naar binnen. De spirituele krachten die we ontvangen vanuit het universum stromen via de kruin ons systeem binnen en dalen vervolgens in. Maar door de navel stroomt deze energie er weer uit. Waardoor het 1e en 2e chakra niet voldoende gevoed worden en wij niet optimaal geaard zijn.

Massage van de Womb

Aan de onderbuik geven wij vrouwen vaak te weinig aandacht. Laat staan dat we die masseren. Terwijl zachte vrouwenhanden, in afstemming met het hart, helende energieën kunnen laten stromen die de Heilige Ruimte van de vrouw verzachten. Pijn, angst en trauma’s kunnen dan makkelijker losgelaten worden zodat het bekken zich opent.  bekken van een vrouw is een leven schenkende heilige ruimte waar men geen pijnen, angsten en trauma’s in zou mogen koesteren.

bekken van een vrouw is een leven schenkende heilige ruimte waar men geen pijnen, angsten en trauma’s in zou mogen koesteren.

Borstmassage en Pakkingen

De borsten van een vrouw voeden het nieuwe leven en dit niet alleen wanneer men een baby voedt. De tepel is een portaal waardoor wij de levensenergie doorgeven. Door onze borsten te masseren openen deze portalen zich en kunnen we deze energie inzetten voor onszelf. Deze massage doen we bij onszelf.

Daarna voeden we onze borsten met een heerlijke kruidenpakking. Dit zijn borstpakkingen die ons ondersteunen bij het her-verbinden van de borsten met het hart. Dit kan ons helpen om ons weer meer met ons eigen Vrouwenhart te verbinden.

Yoni-Stoombad

Even vooraf: een yoni (vagina) is het portaal, een ingang in de heilige, leven schenkende ruimte van een vrouw.

In het yoni-kanaal dragen we vaak onverwerkte pijnen met ons mee. Deze pijnen kunnen voor zulke belemmerende blokkades zorgen waardoor we niet in staat zijn om in onze ware oorspronkelijke kracht te stappen. Hierdoor kunnen we niet genieten van onze levensvreugde en vaak ook niet van onze seksualiteit.

Schuld en schaamte kunnen ons behoorlijk vastzetten. Seksuele energie heeft niet alleen met seksuele uitwisseling met een partner te maken. Het is veel meer dan dat. Seksuele energie is pure levensenergie. Uit die levensenergie zijn wij allemaal ontstaan. Het is de energie van groei en leven. Zonder seksuele energie is er geen leven.

Door een yoni-stoombad kan het yoni-portaal openen en de baarmoeder zacht en liefdevol verwarmen zodat de Innerlijke Godin kan ontwaken. Koude vastzittende energieën smelten zodat je levensenergie weer vrij kan stromen.

Een yoni-stoombad is een uitnodiging om jou levenskracht weer volledig in te nemen en te transformeren van wat je tegenhoudt om vitaal en levenslustig je leven te vieren. Seksuele energie heeft niet alleen met vrijen te maken maar kan een prettig bijeffect zijn wanneer je ook nog fijner vrijt.

Initiatie met het Yoni-Ei

Volledige aandacht voor het vrouwelijke geslachtsdeel kan zeer helend zijn.

Een Yoni-heling kan een bevrijdende en helende reis zijn. Blokkerende energieën voortkomend uit onverwerkte emoties zoals, verdriet, angst, woede of pijn, kunnen aangeraakt worden. Door de heilzame werking van de heling kunnen deze kwetsuren plaatsmaken voor diepe ontspanning, liefdevolle aanvaarding, stroming en nieuwe -al dan niet intieme- ervaringen. Hierdoor kan heling plaatsvinden zonder seksuele lading, maar in intimiteit met jezelf.

Het pad van de Yoni-heling bewandelen, betekent voor mij het eren van het Vrouwelijke in iedere vrouw.

Wil jij:

7 dagen lang jezelf helemaal onderdompelen in een cirkel van vrouwen?

7 dagen lang tijd voor rust, stilte, meditatie en bezinning?

7 dagen lang jezelf laten raken door zang, klanken, mantra’s en rituelen?

7 dagen lang de zachte bewegingsoefeningen en levensdansen ervaren?

7 dagen lang helende en respectvolle aanrakingen ontvangen en geven?

In deze 7 dagen de sensuele vrouw in jou laten ontwaken?

Wil jij erbij zijn?

 

Meld je dan nu aan!

Ga mee op de 7-daagse Godinnen Zomerreis

en

voel je gesterkt, gevierd en geïnspireerd door de Cirkel van Vrouwen!

Deze 7 dagen zijn Intensief en Verrijkend.

Ze hebben echt een GOUDEN RANDJE en zijn een enorme Verrijking voor je Leven!

Deze 7 dagen zijn Intensief en Verrijkend.

Ze hebben echt een GOUDEN RANDJE en zijn een enorme Verrijking voor je Leven!

Praktische Informatie

Praktische Informatie

Wanneer: 3 t/m 9 juli 2023

Locatie: het prachtige Centrum “Isis Sofia” in Dalfsen; www.isissofia.nl

Tijd: 10.00 – ca. 17:00 uur. Gezien het intensieve karakter van de week heb je de avonden voor jezelf.

Investering: €1208,00 inclusief lunch.

Overnachten: er is een mogelijkheid om te overnachten in de ruimte waar de zomerweek plaatsvindt. De kosten hiervoor zijn € 30,00 per nacht, inclusief ontbijt.

Mocht je liever de avond in alle rust helemaal voor jezelf willen hebben dan kun je in de directe omgeving van Dalfsen ook prima overnachten in een B&B, een hotelletje of op de camping.

Warme maaltijd: een warme maaltijd kan verzorgd worden. De kosten hiervoor zijn €17,50 per warme maaltijd.

Wil je mee op deze 7-daagse? Stuur dan een mailtje naar vandevi@live.nl.

 

Ik kijk er naar uit deze magische zomerreis met je te maken.

Zomerweek Godinnen

Barbara Browa

Dahliastraat 32

7419 AN Deventer

tel: (+31) 6 138 512 38

e-mail: vandevi@live.nl

KvK: 08162523

BTW: NL1185.74.012B01

Algemene Voorwaarden

Privacy Verklaring

Volg mij

Facebook logo
Instagram social media

© 2022 | Ontwerp en Realisatie: Herma Sofia-Lasuli | Fotografie en Tekst: Barbara Browa