06-13851238 vandevi@live.nl

Jaartraining

Jaartraining

Keltisch Sjamanisme

Keltisch

Sjamanisme

Schilderij: Sabine Rixen

Sabine Rixen

Ontsluier Avalon in Jezelf

Ontsluier Avalon in Jezelf

Ontdek je eigen mystiek en magie.

Ontdek je oerkrachten die je draagt in je cellen en geef ze een nieuwe geboorte.

Neem geboorte in je Ware Unieke ZIJN.

De sleutels draag je in je eigen hart.

Natuurlijk Ritme

Het Keltisch sjamanisme is een belangrijk onderdeel van ons lokale erfgoed. Tot op de dag vandaag dragen we alle kennis en wijsheid van onze voorouders in onze cellen met ons mee.

In de Keltische natuurspiritualiteit ging men ervan uit dat alles bezield is, alles met elkaar verbonden is en wij een onderdeel van het grote geheel zijn. Achter al het zichtbare schuilen onzichtbare verbindingen en krachten.

Het dagelijks leven werd in zeer nauw verbinding met de natuur geleefd en het werd bepaald door het ritme van de seizoenen, de maan, de zon en de sterren.

Het matriarchaat nam in de Keltische samenleving een grote plaats in. Een van de kenmerken van een matriarchale samenleving is het geloof dat het leven cyclisch is: geboren worden, sterven en opnieuw geboren worden. Zonder begin of einde, altijd in verbinding met “Al WAT IS”. Deze cyclus loopt in grotere en kleinere cycli door het jaar heen.

Seizoenen

De Keltische voorouders deelden het jaar op in vier verschillende perioden. De juiste tijd van het land bewerken, van zaaien, oogsten en het land laten rusten werd bepaald aan de hand van deze jaarlijks terugkerende cyclus: winter (rust), lente (groei), zomer (bloei), herfst (oogst), .

Dit eeuwigdurende natuurlijke ritme van de seizoenen vormt het fundament van de Grote Natuurlijke Jaarcyclus en is een leidraad voor het dagelijkse leven. De dagelijkse werkzaamheden, feesten, bijeenkomsten en gebeden werden hierop afgestemd.

Jaarfeesten

De Grote Natuurlijke Jaarlijkse Cyclus kent acht plechtige feestdagen. Vier feesten zijn gebaseerd op de stand van de zon en vier feesten worden bepaald door stand van de maan. Ze duiden op een omslagpunt in de energie van de seizoenen en onszelf waarbij ze ons bewust kunnen maken van de verandering van het licht en de invloed die dat op ons heeft.

Deze feesten waren voor onze Keltische voorouders speciale lichtpunten door het jaar heen.

Op deze dagen werd bewust verbinding gemaakt met de Natuur en Moeder Aarde. Door middel van ceremoniën en speciale rituelen gaven zij erkenning aan de Natuur en dankten zij Moeder Aarde voor haar rijke geschenken.

Maanfeesten

De vier maanfeesten kondigen het begin van een landbouwseizoen aan. De maan, het vrouwelijk, is verbonden met je ziel. Maanfeesten symboliseren de stappen die je ziel zet op je levenspad.

In traditionele Keltische culturen werden de data van maanfeesten astrologisch bepaald. Ze werden niet op precies vastgestelde data gevierd, maar op het moment dat de volle maan in een bepaald sterrenbeeld stond. Ze zijn veelal verbonden met een God of Godin.

De vier maanfeesten zijn: Samhain (winter), Imbolc (lente), Beltaine (zomer) en Lughnassad (herfst).

Zonnefeesten

De vier zonnefeesten geven het midden van een seizoen aan (zonnewendes) en worden bepaald met behulp van de stand van de zon. Zij zijn mannelijk van aard en verbonden met je persoonlijkheid.

De vier zonnefeesten zijn: midwinter, Ostara (lente-equinox), midzomer en Mabon (herfst-equinox).

Manen

Naast de vier seizoenen en acht jaarfeesten brachten onze voorouders een verdere verfijning op de Natuurlijke Cyclus van het Jaar aan. Elk seizoen kende drie volle manen, waarmee de jaarcyclus 12 volle manen had met wekelijks een andere schijngestalte: donkere maan, wassende maan, volle maan en afnemende maan.

Keltisch Jaarwiel

Elk seizoen kent één maan- en één zonnefeest. Wanneer we de acht feesten als spaken in een cirkel plaatsten, dan vormen vormen zij samen het  Keltisch Levenswiel of Keltisch Jaarwiel. Dit wiel vertegenwoordigt daarmee de eeuwig draaiende cyclus met iedere zes weken een prachtig magisch hoogtepunt om naar toe te leven.

Uit het Natuurlijke Ritme

Met de opkomst van het christendom en daarmee het patriarchale systeem verdween de natuurreligie steeds meer naar de achtergrond en maakte de maankalender plaats voor de maandkalender zoals wij die nu kennen. De feesten kregen vaste data en werden uit zijn oorspronkelijke verband getrokken.

Tegenwoordig leven wij in een behoorlijk gehaaste en gestreste maatschappij waar nauwelijks nog verbinding is met de natuur en de seizoenen, laat staan met onszelf.

Seizoensfeesten, met uitzondering van Kerst en Pasen, zijn wij zo goed als vergeten en vieren we niet of nauwelijks meer. Ceremoniën en rituelen ter voorbereiding op of afsluiting van een nieuw seizoen kennen wij helemaal niet meer. Door de vastgestelde data van begin en eind van de seizoenen (dat geldt ook voor de maanfeesten) kloppen de energiestromen niet.

Eens in de vier jaar krijgt februari een extra dag: een schrikkeldag. Dit is nodig omdat anders de lente steeds vroeger zou beginnen en onze seizoenen niet meer zouden kloppen. In de maankalender werd dit probleem vanzelf opgelost met Blauwe Maan. Ongeveer een keer per drie jaar verschijnt er een tweede Volle Maan in eenzelfde sterrenbeeld. Deze maan heet Blauwe Maan. 

Door de invoering van de zomer- en wintertijd, raken we ook fysiek uit balans. Niet voor niets dat we daar flink last van kunnen hebben. En dat gaat wringen, tenminste als je je daarvan bewust bent.

Meegaan in het ritme van de Natuurlijke Jaarcyclus is juist voedsel voor het Hart en de Ziel. Het verruimt je bewustZIJN en brengt je in verbinding met je oorspronkelijke Bron van ZIJN.

Keltisch Sjamanisme gaat over Bewuste Waarneming terwijl Religie over Geloof gaat

Keltisch Sjamanisme gaat over Bewuste Waarneming terwijl Religie over Geloof gaat

Jaartraining Avalon

Wij, Vandevi en Herma Sofia, stappen uit het patroon van aanpassen en willen de feesten weer vieren zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn: aan de hand van de stand van de zon, de maan en de sterren. Deze astrologische data kunnen elk jaar verschillen. Hierin onderscheiden wij ons van anderen die ook de jaarfeesten celebreren.

Het leven stroomt in ons en buiten ons. Het verbindt ons met de gehele natuur. In oude tijden deelden onze voorouders in de veranderingen van de natuur door samen de equinoxen en zonnewendes te vieren. Elk deel van de cyclus werd geëerbiedigd.

 • winter: de tijd van naar binnen keren, de tijd van innerlijke rust en stilte
 • lente: het seizoen van zaaien, ontkiemen en ontluiken; het creëren van nieuwe mogelijkheden
 • zomer: de periode van groeien, bloeien en in de volle pracht en kracht aanwezig zijn
 • herfst: het seizoen van loslaten en afsterven om vervolgens weer
 • terug te trekken in de winter

Het vieren van deze bijzondere momenten in het jaar kunnen je helpen om uit de dagelijkse ratrace te stappen. Ze kunnen je helpen de verbanden en krachten in de natuur en in jezelf weer te ervaren en te herkennen. Ze kunnen je helpen je te openen, om dichterbij jezelf te komen en je bewust te worden van je persoonlijke groei en ontwikkeling: waar sta je in je huidige leven, wat is er veranderd sinds de laatste viering en waar wil je je energie de komende tijd aan besteden.

Onze wijsheid en kennis ligt voor een deel diep onder de aarde (ons onderbewustzijn) verborgen maar is gewoon in het hier en nu beschikbaar, mits we de moeite nemen om ons daar wezenlijk mee te verbinden.

De Vieringen van de Maan- Zonnefeesten

Zoals gezegd, kondigen de maanfeesten het begin van een (landbouw)seizoen aan en vormen de zonnefeesten het hoogtepunt van het jaargetijde.

De Maanfeesten

De maan is vrouwelijk en is verbonden met je ziel. De Maanfeesten symboliseren de stappen die je ziel zet op je levenspad.

De Maanfeesten worden gevierd met volle maan. We vieren het licht vanuit de donkerte zoals Grootmoeder Maan zich laat zien aan ons. Met de Maanvieringen gaan we dieper in op onze innerlijke processen. Daarom hebben twee dagen gereserveerd: een dag vóór Volle Maan en de dag van Volle Maan. Hiervoor huren we een ruimte die je een veilige bedding geeft om je hieraan over te geven.

Tijdens de bijeenkomsten een dag vóór het Volle Maanfeest dalen je af in je innerlijke schaduwen om ook deze te belichten. Het wordt een samenZIJN waarin jouw verhaal en jouw eigen wijsheid de inspiratie kan zijn voor een ander om te helen. We gaan een diepe verbintenis aan met elkaar als groep en met vooral jezelf. Angsten, diepe pijnen en trauma’s krijgen alle ruimte en erkenning. Alles in ons wil gezien, gehoord en gevoeld worden. Alles mag er zijn. Het is goed zoals het is.

Het thema van deze bijeenkomsten zijn de thema’s die met de betreffende Maan verbonden zijn.

 • Samhain betekent ‘Einde van de zomer’ en valt in 2021 op vrijdag 19 november. Samhain kondigt het begin van de winter aan. De thema’s zijn: afscheid nemen van het oude, vergeving, eren van voorouders, naar binnen keren, schaduwen belichten, moed en vertrouwen, conceptie (bevruchting), neerzetten van je intentie voor komend jaar.
 • Imbolk betekent ‘In de buik’ en valt in 2022 op woensdag 16 februari. Imbolc kondigt begin van de lente aan. De thema’s zijn: vruchtbaarheid, baarmoeder, prille zwangerschap, nieuw leven, je bevrijden van oude inprentingen, zuivering, bekrachtig van je intentie, dromen en wensen, bescherming, hoop voor de toekomst.
 • Beltaine wordt het ‘feest van het Heilige Huwelijk’ genoemd en valt in 2022 op maandag 16 mei. Beltaine kondigt begin van de zomer aan. De thema’s zijn: belofte van eeuwige trouw aan jezelf, water en vuur, mannelijk en vrouwelijk, liefde, verbinding, zuivering, wijsheid, tot bloei komen in je unieke zijn, vreugde en plezier, inleiding van je geboorte.
 • Lughnassad is een oogstfeest en valt in 2022 op vrijdag 12 augustus. Lughnassad kondigt het begin van de herfst aan; afscheid van de zomer. De thema’s zijn: oogsten en vieren van je innerlijk werk, in je volle innerlijke kracht en licht stappen en gaan stralen in je unieke zijn, leven, feest vieren, overvloed en delen.
 • Op dinsdag 8 november 2022 is de cirkel weer rond en begint de nieuwe Grote Jaarcyclus: Samhain.

 

De Zonnefeesten

De Zonnefeesten zijn mannelijke van aard en zijn als zodanig verbonden met je persoonlijkheid. Tijdens het Zonnefeest vier je de uitkomst van je zielsintentie die tot uitdrukking komt in je persoonlijkheid. Deze intentie heb je tijdens de voorgaande Volle Maan neergezet.

Het thema van deze bijeenkomsten zijn de thema’s die met de betreffende equinox verbonden zijn.

 • Midwinter: dinsdag 21 december 2021. De zon staat op zijn laagste punt aan de hemel: het diepte punt op de Grote Natuurlijke Jaarcyclus. Omslagpunt: het nieuw zonlicht wordt geboren en de dagen lengen weer. Thema’s: hoop, vreugde en plezier, bespiegeling, veiligheid.
 • Lente-equinox of Ostara: zondag 20 maart 2022. Ostara betekent “Beweging in de richting van de zon”. Midden van de lente. Nacht en dag zijn even lang. De lichte tijd van het jaar breekt aan. Thema’s: donker en licht, eren van je talenten en deze naar buiten brengen, liefde en schaduw, grenzen, vruchtbaarheid en geboorte geven.
 • Midzomer: dinsdag 21 juni 2022. De zon staat op het hoogste punt aan de hemel: het hoogtepunt van de Grote Natuurlijke Jaarcyclus. Omslagpunt: de dagen worden weer korter. Thema’s: inwijding, vuur, verbinden met de zon je jou en daarmee de wereld om je heen verlichten en verwarmen, innerlijke trouw, je hoogste idealen en deze laten zien, schoonheid, geloven en vertrouwen in jezelf. Vieren van wat je bereikt hebt in het afgelopen half jaar.
 • Herfst-equinox of Mabon (oogstfeest): vrijdag 23 september 2022. Midden van de herfst. Dag en nacht zijn in balans.  De donkere tijd van het jaar begint. Thema’s: balans opmaken van afgelopen jaar, oogsten en vieren, loslaten, leven en dood, voorbereiding treffen voor de winter.

Wil jij ook de kracht van het vrouwelijke natuurlijke ritme in jezelf herontdekken? En geboorte geven aan je Ware Unieke ZIJN?

Wil jij ook weer in contact komen met de vergeten mysteriën van de natuur? En daarin je eigen magie en mystiek ontdekken?

Wil jij ook de verborgen kennis, de magie en de betovering van het heilige land Avalon in jezelf ontsluieren?

Vandevi en Herma Sofia nemen je mee op een intense reis door de Grote Natuurlijke Jaarcyclus van de oude seizoensfeesten zoals onze Keltische voorouders deze al vierden.

De reis voert je langs ceremoniën en rituelen naar je innerlijke mysteriën. Het is een reis van uitdaging, verandering en genezing. Een reis naar de diepe wortels in jezelf.

Wil je mee op deze innerlijke reis naar Avalon in jezelf? Stuur dan een mailtje naar vandevi@live.nl of herma@beens.nu.

Start: we starten op de dag vóór Volle Maan, op donderdag 18 november 2021. Besef al vast dat als je je inschrijft de energie al in beweging komt.

Locatie: buiten in de natuur (tenzij de weersomstandigheden te extreem zijn) bij het prachtige Centrum “Isis Sofia” in Dalfsen; www.isissofia.nl

Tijd: de maanfeesten: dag 1 van 12:00 tot +/- 16:00 en dag 2 van 10:00 tot +/- 16:00 uur. De zonnefeesten zijn van 12:00 tot +/- 16:00 uur.

Investering in jezelf: €1444,00 (incl. btw) voor hele Jaarcyclus. Je kunt ook in termijnen betalen: €375,00 (incl. btw) per seizoen (Maan- Zonnefeest) of in 8 termijnen van €195,00 (incl. btw).

 

Wij kijken er naar uit deze magische reis met je te maken.

Barbara Browa

Dahliastraat 32

7419 AN Deventer

tel: (+31) 6 138 512 38

e-mail: vandevi@live.nl

KvK: 08162523

BTW: NL1185.74.012B01

Algemene Voorwaarden

Privacy Verklaring

Volg mij

Facebook logo
Instagram social media

© 2022 | Ontwerp en Realisatie: Herma Sofia-Lasuli | Fotografie en Tekst: Barbara Browa